Gabinet Logopedyczny Monika Michalska

ul. Waryńskiego 9/3  · 75-950 Koszalin ·  kontakt@logopedamichalska.pl  ·  Tel: 664944222

 

 

 terapia logopedycznA: wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy, jąkania

profilaktykA i terapiA dysleksji, trudności w nauce czytania i pisania , problemY z matematyką

 

 

więcej

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna zwana dawniej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi to specjalistyczne, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się. Zasadniczym celem zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w nauce czytania, pisania i matematyce jest wyrównywanie braków w rozwoju psychomotorycznym oraz opanowanie przez nie podstawowych umiejętności szkolnych. Terapia pedagogiczna ma na celu doskonalenie sprawności manualnej, motoryki i grafomotoryki, ogólnej koordynacji ruchowej i orientacji przestrzennej, usprawnianie funkcji słuchowo-językowych, wzrokowej (analizy i syntezy wzrokowej) oraz doskonalenie umiejętności czytania, pisania i matematycznych.

W trosce o efektywność oddziaływań najczęściej proponujemy formę pracy indywidualnej. Mając na uwadze wiek dziecka, ćwiczenia w doskonaleniu w/w umiejętności włączone są w tok różnorodnych zabaw i zajęć. W celu zachęcenia do aktywności i pracy nad pokonywaniem własnych trudności staramy się zapewnić odpowiednie i różnorodne środki dydaktyczne.

GLOTTODYDAKTYKA

 Nasza placówka jest wyposażona w Glottodywaniki prof. Bronisława Rocławskiego do zabawy i nauki wymowy, czytania, pisania, matematyki i ortografii. Do ćwiczeń na Glottodywaniku wykorzystujemy klocki Logo, obrazki, zestaw liter, sylab i wyrazów. W czasie gier i zabaw terapeutycznych dzieci korzystają również z domina (obrazkowego, obrazkowo-wyrazowego, obrazkowo-cyfrowego, sylabowo-wyrazowego), liczmanów, suwaków obrazkowo-sylabowych, obrazków tematycznych, loteryjek, puzzli, układanek, piramidek, książeczek i gier dydaktycznych. Odpowiednio zorganizowane zajęcia reedukacyjne, wykorzystanie środków dydaktycznych, zastosowanie właściwych metod i technik pracy dostosowanych do możliwości dziecka dają mu szansę na wykonanie z sukcesem czynności dotychczas nieosiągalnych także w zakresie czytania i pisania czy matematycznych i ortografii.

TERAPIA PRZEZ ZABAWę

Gabinet wyposażony jest zarówno w tradycyjne pomoce logopedyczne,

jak i nowoczesne narzędzia wspomagające terapię, takie jak:

 

·pakiet programów eduSensus Logopedia 2.0 - wspierający diagnozę i terapię zaburzeń mowy, przede wszystkim w pracy z dziećmi, dla których staje się

atrakcyjnym urozmaiceniem, zapobiega znużeniu procesem terapii,

a tym samym poprawia jej efektywność;

·eduSensus Cyfrowy Korektor Mowy – najnowszej generacji narzędzie wspierające

terapię jąkania u dzieci, młodzieży i dorosłych, łączące w sobie tradycyjny

echokorektor (DAF) oraz transpozycję widmową sygnału mowy (FAF).

·Program multimedialny ZOO-minki – ćwiczenia usprawniające mowę

·Program multimedialny Logopedia-szkolni detektywi

·program multimedialny Dysleksja

PRZYJAZNY GABINET

Gabinet urządzony jest przytulnie tak, aby każdy mógł poczuć się w nim komfortowo. Wyposażony jest w profesjonalne sprzęty, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe,

wspomagające terapie oraz różnorodne pomoce dydaktyczne. Gry, puzzle, książki i zabawki nie tylko wspomagają terapię, ale i uatrakcyjniają zajęcia, bo nuda jest czynnikiem, który negatywnie wpływa na rozwój terapii. Dlatego żmudne ćwiczenia staramy się zamienić w zabawę.

Gabinet położony jest w przy ulicy Waryńskiego 9/3, tuż za przystankiem autobusowym. W naszej poczekalni można poczekać, napić się kawy i poczytać.

 

O MNIE

Jestem logopedą-glottodydaktykiem i nauczycielem, praca z dziećmi jest moją wielką pasją, która daje mi satysfakcję każdego dnia. Wykształcenie i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, które posiadam, pozwala mi na indywidualne podejście do każdego pacjenta i dostosowanie metod terapeutycznych do jego charakteru i potrzeb. Tradycyjne metody łączę z nowoczesnymi technologiami i technikami pracy.

Zależy mi na tym, aby proces terapii był jak najbardziej atrakcyjny, aby zachęcić do podejmowania przez dzieci wysiłku, który jest niezbędny dla uzyskania efektów. Bardzo ważna jest dla mnie współpraca z rodzicem.

Prywatnie jestem, szczęśliwą żoną i mamą 6-letniego synka i 3-letniej córeczki.

KONTAKT

Gabinet Logopedyczny

Monika Michalska

ul. Waryńskiego 9/3

75-950 Koszalin

Tel: 664944222

kontakt@logopedamichalska.pl

Prawidłowy rozwój językowy daje dziecku poczucie bezpieczeństwa – dzięki językowi można bowiem porządkować otaczający świat, nauczać zasad obowiązujących w społeczeństwie

prof. Jagoda Cieszyńska

/*Zakomentowane przez rteeg*/ /* /*